Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU
 
Komisyon Başkanı    : Tuğçe TUNCA
Üye                           : Utku KESKİN