Mevzuat

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
  • 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının  İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
  • 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
  • 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk  Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
  • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu