Misyon ve Vizyon

Misyon
Üniversitemiz ve bağlı birimlerin hizmetlerini, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda, hukukun genel ilkelerine, evrensel değerlere, insan haklarına, eşitlik ve adalete uygun olarak yürütebilmeleri için her türlü hukuki ilişki ve ihtilafların Üniversitemizin menfaatleri yönünde düzenlemek ve çözüme kavuşturmak, Üniversitemiz tüzel kişiliğinin taraf olduğu anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde hak ve menfaatlerini savunmak,  tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında yardımcı olmaktır.

Vizyon
Evrensel değerler ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde; hukukun üstünlüğü ilkesini temel alarak ve hukukun genel ilkelerine bağlı olarak, çağdaş gelişime açık, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı ile Üniversitemiz içinde ve diğer Üniversiteler arasında model olmayı amaçlamaktadır.